Dobre oprogramowanie

keyboard-1075248__340Na ogół dobrej klasy oprogramowanie tego typu ma do zaoferowanie takie opcje, ale też zdecydowanie więcej. W wielu przypadkach bowiem samo monitorowanie pojazdów nie wystarcza.  Dobrze jest jeśli system przeznaczony do monitoringu GPS jest w stanie obliczać także zużycie paliwa na trasie przez poszczególne pojazdy oraz prowadzić innego rodzaju statystyki. Kontrola zużycia paliwa w żadnym razie nie jest przez takie oprogramowanie prowadzona na podstawie szacunkowych obliczeń. Realizuje się to zupełnie inaczej, a mianowicie poprzez umieszczenie w zbiornikach paliwa poszczególnych pojazdów odpowiednich czujników, dzięki którym można w każdym momencie sprawdzić ile paliwa pozostało w zbiorniku. Pozwala to oszacować koszty transportu jakie firma transportowa poniosła na określonych odcinkach, oraz na tej podstawie skorygować ceny pobierane za swoje usługi.  Nie zawsze zużycie paliwa zależy bowiem do samej długości trasy, istotne jest jeszcze to czy trasa przebiega w dużej mierze przez miasta, czy pojazd porusza się po dobrych szerokich drogach czy też po wąskich i krętych oraz oczywiście od ewentualnych prac drogowych i innego rodzaju remontów jakie mogą być na takich trasach przeprowadzane. Kontrola zużycia paliwa zapobiega także wszelkiego rodzaju nadużyciom w tym też kradzieży paliwa przez nieuczciwych kierowców. Takie działania mogą być momentalnie wykryte przez system monitoringu, który poinformuje kierownictwo.

Czynniki sukcesu

coin-1080540__340Sposób wdrożenia: Opracowanie własnych, kluczowych „czynników  sukcesu”, których osiągnięcie pozwoli na uzyskanie poziomu organizacji i  wyników najlepszych przedsiębiorstw z branży:  Zaplanowanie działań z wykorzystaniem wybranych metod/ narzędzi,Wdrażanie działań zgodnie z zatwierdzonym planem,Sprawdzanie rezultatów – ciągłe doskonalenie,  Przykład kluczowych czynników sukcesu: Redukcja czasu  przezbrojeń, obcinanie  kosztów operacyjnych, przejrzystość i  wizualizacja strategii i wyników organizacji, przyspieszenie czasu  wprowadzania wyrobu na rynek, przekraczanie oczekiwań klienta,  outsourcing wybranych procesów, wyposażenie pracowników w wiedzę i  narzędzia, zarządzanie w „globalnej wiosce”.  Dowód posiadania i stosowania: Brak bezpośredniego dowodu w  formie certyfikatu. Dowód pośredni poprzez rezultaty działalności firmy –miejsce w rankingu, poziom określonych wskaźników oceniających  przedsiębiorstwo, opinia o organizacji w środowisku. Ocena zastosowania: World Class Manufacturing to umowne określenie poziomu organizacji firmy na poziomie najlepszych firm z branży/rynku. Stosowanie systemów prowadzących do osiągnięcia poziomu WCM  stosuje większość firm, które mają ambicję osiągnięcia poziomu lidera  branży/rynku lub przynajmniej oiągnięcia pozycji w górnych 10%. Ponieważ  nie ma bezpośrednich wytycznych opisujących osiągnięcie poziomu WCM  każda firma musi indywidualnie określić czynniki sukcesu, które sprawią,  że firma osiągnie zakładaną pozycję. I określić metody/ narzędzia jakie  będą użyte do tych działań. Końcowa weryfikacja czy firma działa na  poziomie WCM jest dokonywana przez rynek: konsumentów, dostawców,  konkurentów i otoczenie firmy, którzy ocenią co tak naprawdę firma sobą  reprezentuje.