Oprogramowani do zarządzania firmą

keyboard-764124__340Dowiedz sie wszystkiego na temat programów, ułatwiających zarządzanie firmą: systemy erp, crm elektronika, e-podpis oraz inne. Nie zostawaj w tyle za konkurencją i zaopatrz się w najnowocześniejsze rozwiązania.  Obecnie chyba żadna licząca się na rodzimym rynku spółka nie jest w stanie odnosić większych sukcesów bez technik rozporządzania zasobami ludzkimi spółki. Tylko to gwarantują powodzenie i fachowość. Należy zatem poznać opisywane instrumenty.  Omawiane techniki nazywamy także systemami erp oraz systemami crm elektronika. Programy te odpowiedzialne są za zarządzanie kontaktami z kontrahentami. Systemy ERP mają bardzo szerokie zastosowanie wśród usługodawców teleinformatycznych czy też banków, gdzie szczególnie ważny jest obieg informacji z wielotysięcznym klientem. Unowocześnia to bardzo funkcjonowanie firmy oraz zapewnia poważniejszą efektywność.  Niezwykle atrakcyjną odmianą systemów do rozporządzania firmą są tak zwane crm elektronika, które to na przykład w sposób zautomatyzowany przesyłają zawiadomienia do usługobiorców przedsiębiorstwa, nadmieniając im o zaległych płatnościach lub też przesyłają pocztówki świąteczne. Crm elektronika jest bardzo praktyczne, także dlatego, bo pomaga zaoszczędzić ogromną ilość czasu potrzebną do bezpośredniego porozumiewania się z nabywcami naszych usług, których jako przedsiębiorstwo możemy mieć szczególnie wielu.  Innym podstawowym programem dla spółki jest tzw. podpis elektroniczny zwany niekiedy e-podpisem. Jest to aktualnie niezbędne oprogramowanie służące do pełnoprawnego podpisywania obiegu dokumentów w sieci internetowej. Podpis elektroniczny jest to wiarygodna oraz zakodowana informacja mająca na celu potwierdzać autentyczność kontraktu wysłanego w sposób elektroniczny. Podpis elektroniczny jest doskonale kompatybilny z systemami erp oraz systemami CRM.  Jak widzimy istnieje na polskim rynku znaczną ilość elektronicznych programów, porządkujących funkcjonowanie firmy. Należy zatem z nich korzystać oraz nie pozwolić się wyprzedzić konkurencyjnym firmom.

Informacja BIK

dm-1051694__340Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez bank ? zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).” Jak ominąć sprawdzanie w BIK? Wbrew pozorom to bardzo proste. Wystarczy po kredyt udać się do doradcy finansowego lub pośrednika kredytowego.  Do danych zgromadzonych w BIK mają dostęp wyłącznie banki, SKOK-i oraz instytucje upoważnione, typu prokuratura, policja, sądy. Zatem jeśli nie możemy uzyskać kredytu w banku czy SKOK-u, udajmy się do doradcy kredytowego. Czy można sprawdzić swoje dane w BIK? Oczywiście. Sami możemy zgłosić się do BIK, zanim będziemy wnioskowali o kredyt. Informacje o danych osobowych przetwarzanych w zbiorze BIK udostępnia się na pisemny wniosek. BIK ma na udzielenie odpowiedzi 30 dni od daty rejestracji wniosku. Wnioski składane drogą korespondencyjną należy przesyłać do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym. Czy kredyt bez BIK jest drogi? Niekoniecznie. Często doradca finansowy lub pośrednik kredytowy ma dostęp do tzw. promocyjnej puli kredytów. Oznacza to, że spośród ofert dziesiątek banków wybierze nam obecnie najtańszy kredyt na rynku. Zatem po kredyt bez BIK powinniśmy udać się do doradcy finansowego lub pośrednika kredytowego.